(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៨នាក់ ស្រី២នាក់ (អាវុធហត្ថបង្ក្រាបបាន២ករណី ឃាត់ខ្លួន៦នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន២៦នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៦ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់៕