(ភ្នំពេញ)៖ លោក​ ស​ សុខា​ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡា​ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ ​បានអញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអនុវិស័យអប់រំកាយ​ និងកីឡា​ ឆ្នាំ២០១៨​ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៩។

ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំនេះ លោក ស សុខា បានអំពាវនាវដល់មន្ទីរអប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡា​ ចំនួន៦ចំណុច ដូចខាងក្រោម៖

*១៖ មន្ទីរត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាព ឲ្យបានគត់ហ្មត់។
*២៖ សហការជាមួយសហព័ន្ធ​នានា ដើម្បីចុះបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកីឡា។
*៣៖ គ្រប់គ្រងវត្តមានគ្រូកីឡា​ និងការអនុវត្តម៉ោងកីឡា តាមសាលាឲ្យបានជាប់លាប់​ និងជាក់លាក់។
*៤៖ ធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រសួង ឲ្យបានទៀងទាត់​ ដើម្បីក្រសួងតាមដានការអនុវត្ត​ វាយតម្លៃ​ និងដាក់ទិសដៅប្រកដដោយប្រសិទ្ធភាព។
*៥៖ រៀបចំការប្រកួតកីឡាគ្រប់ប្រភេទ​ ដើម្បីពង្រឹង​ ពង្រីកសមត្ថភាព​ គុណភាព​ និងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ២០២៣។
*៦៖ រួមគ្នាជាពហុវិស័យ​ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាទាំងថ្នាក់ខេត្ត​ ជាតិ​ និងអន្តរជាតិ៕