(ភ្នំពេញ)៖ អតិថិជនទាំងអស់ នឹងមានឱកាសទទួលបាន អាំងប៉ាវដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ២០ដុល្លារ មួយភ្លាម ដោយគ្រាន់តែញាំុអាហារអស់ចាប់ពី៥០ដុល្លារឡើងទៅ។

ឱកាសពិសេសនេះមាននៅ៖ម៉ាស្ទ័រសុគីស៊ុប គ្រប់សាខាទាំងអស់, សាគូរ៉ាបុហ្វេ ទាំង៥សាខា, ម៉ាស្ទ័រហ្គោលទាំង២សាខា (មុន្នីវង្ស និង សន្ធរម៉ុក), ម៉ូនិច ហ្វ្រេសបៀរ ទាំងបីសាខា (អ៊ីអនម៉ល ភ្នំពេញ, សុធារស, និងសាខាមុន្នីវង្ស ) ។

កុំភ្លេចណា!!! នាំមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ មកជួបជុំពិសាអាហារ និង មកទទួលយកអាំងប៉ាវពីភោជនីយដ្ឋានខាងលើ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥-៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ!

ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅ Facebook៖ Master Suki Soup, Sakura Buffet BBQ& Soup, Munich Fresh Beer-Phnom Penh និងតាមរយះទូរស័ព្ទលេខ៖ 081 288882 ៕