(ភ្នំពេញ)៖ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលកំពត និងកែប លោក ហាក់ សុវណ្ណា នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញលិខិតបំភ្លឺជុំវិញព័ត៌មានដែលថា សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាបង្គាប់ឱ្យចាប់ខ្លួន និងឃុំខ្លួនលោក ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបោកប្រាក់នោះមិនត្រឹមត្រូវទេ ពីព្រោះក្រោយមក សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនវិញហើយ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីបំភ្លឺរបស់ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលកំពត និងកែប៖