(ភ្នំពេញ)៖ ផែនទីផ្លូវការបង្ហាញទីតាំង (Google Map) ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកូវីដ១៩ ទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ (៧៧កន្លែង) និងក្រុងព្រះសីហនុ (៦កន្លែង), នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពី លោកស្រី យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសុខាភិបាល ដល់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

ផែនទីកំណត់ទីតាំងខាងលើនេះយើងធ្វើការ Update រៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC នៃក្រសួងសុខាភិបាល សហការជាមួយអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ នៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩, នេះបើតាមលោកស្រី យក់ សម្បត្តិ បញ្ជាក់បន្ថែម។

គិតត្រឹមម៉ោង១០ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ទីតាំងពាក់ព័ន្ធករណីកូវីដ១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ៧៧កន្លែង និងក្រុងព្រះសីហនុ ៦កន្លែង។ ខាងក្រោមជាឈ្មោះទីតាំងពាក់ព័ន្ធករណីឆ្លងកូវីដ១៩៖