(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីខ្លឹមសារជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា ជាមួយលោក ផាម មិញជិញ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាម នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។