(ស្វាយរៀង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ លើប្រជាពលរដ្ឋ៣នាក់ និងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលប៉ះពាល់ទាំងផ្ទាល់ និងប្រយោលធ្វើចត្តាឡីស័ក និងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនជាប្រចាំ។

ខាងក្រោមនេះសេចក្តីជូនដំណឹងរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង៖