(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំផែនការមេបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ដើម្បីចងក្របនូវ កញ្ចប់នៃផែនការបញ្ជូលគ្នា និងចងក្រងនូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនូវរបៀបធ្វើការថ្មីឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង ទំនើប និងមានប្រសិទ្ធភាព និងទ្រទ្រក្នុងការ ផ្តល់សេវាសាធារណៈឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការា និងដឹកជញ្ជូន ដែល Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន៖