(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបង្កើតកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួង ដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្សេងៗ ព្រមទាំងផ្តល់ឱកាស ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ សាកសួរព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួង។

កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះមានឈ្មោះថា «MPWT LIVE SHOW» ដែលបានចាប់ផ្តើមដំណើរការលើកដំបូងបំផុត នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដែលវាគ្មិនចូល មកស្វាគមន៍កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នោះ គឺលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។

សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ជាលើកទី២នេះ នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះក្រោមប្រធានបទ «ការស្វែងយល់ពីផ្លាកលេខពិសេស និងពិសេស ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្ត» ដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសលោកស្រី កុយ សុដានី រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង គ្រប់គ្រងការលក់លេខចុះបញ្ជីរថយន្ត។ កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៨៖០០នាទីព្រឹក ដោយមានការផ្តល់ឱកាសឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទខាងលើនេះផងដែរ។

សូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី« MPWT LIVE SHOW» ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូននេះ គឺជាកម្មវិធីចែករំលែកព័ត៌មានទៅក្នុងសង្គម និងអនុញ្ញាត ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសួរសំណួរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ក៏ដូចជាផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគាត់បានចូលរួមជាមតិយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ជំនាញពាក់ព័ន្ធ របស់ក្រសួងក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែង នៅក្នុងបរិបទនៃការប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសំណួរទាក់ទងនឹងប្រធានបទ «ការស្វែងយល់ពីផ្លាកលេខពិសេស និងពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្ត» អាចសួរសំណួរ ដោយទម្លាក់ចូលក្នុងខមិន ក្នុងលីង ( https://www.facebook.com/mpwt.gov.kh ) នេះ ដើម្បីឱ្យមន្ត្រីជំនាញជ្រើសរើសមកឆ្លើយតបក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរ៕