(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានចេញប្រកាសអន្ដរក្រសួង ស្ដីពី ការជ្រើសរើស និងការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់។ នេះបើតាមប្រកាសអន្ដរក្រសួង ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រកាសអន្ដរក្រសួង ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖