(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋសភាកម្ពុជា បានសម្តែងនូវការខកចិត្តជាខ្លាំង ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបស្តីពី «ការបង្រ្កាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជា» ដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ (២០២២/២៦៥៨(RSP)) និងបានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចនេះទាំងស្រុង។ នេះបើតាម សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភានេះ៕

សូមអានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោម៖