(ភ្នំពេញ)៖ គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃ «វេទិកាគណបក្សនយោបាយ ក្រុមស្រាវជ្រាវ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល មកពីបណ្តាប្រទេសប៊ើក (BRICS) លើកទី២» ដែលធ្វើក្រោមប្រធានបទ «សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍរួម និងអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង» នាថ្ងៃទី១៩-២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលទាំងស្រុងដែលប្រកាសដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖