(ភ្នំពេញ)៖ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីមួយ ស្តីពីគោលការណ៍ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តអត្រាថ្លៃអនុគ្រោះពិសេស ៤៦០រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង៩យប់ដល់៧ព្រឹក សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ក្នុងតំបន់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដែលទទួលប្រភពពីបណ្តាញជាតិ។ នេះបើតាមសេចក្តីណែនាំ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូនេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីណែនាំរបស់អជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា៖