(ភ្នំពេញ)៖ ម្ចាស់​ Account Facebook មួយឈ្មោះ «រឿងពិត CNRP» ដែលគេដឹងថា ជំនាញខាងទម្លាយរឿងអាស្រូវអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជានោះ នៅរសៀលថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបន្តបើកទម្លាយរឿងអាស្រូវវគ្គពិសេសរបស់លោក ប៉ែន សុវណ្ណ។ Facebook រឿងពិត CNRP បានដាក់ចំណងជើងថា៖ «២យប់ ២ដង!»។

ម្ចាស់ Account រឿងពិត CNRP បានទម្លាយខ្លឹមសារសម្លេងទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖