(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ស្អែកនេះ ដល់ថ្ងៃដែលគណបក្សនយោបាយទាំងអស់ ចេញយុទ្ធនាការ ឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ហើយ។ ការឃោនាបោះឆ្នោតនេះផងដែរ មានរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ពោលគឺនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខ។

យ៉ាងណាមិញ ចំពោះលេខរៀងគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់នេះ គឺត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមឃុំ-សង្កាត់នីមួយៗ ហើយក៏មានលេខរៀងខុសគ្នា ទៅតាមឃុំ-សង្កាត់ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលេខរៀងគណបក្សនយោបាយនៅតាមបណ្តាឃុំ-សង្កាត់ ទូទាំងប្រទេស ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បង្ហាញជាផ្លូវការ៖