(ភ្នំពេញ)៖ ស្របពេលការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោត ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧, អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមយកយក «ច្បាប់ស្តីពីការ បោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់» ផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីជាការយល់ដឹងបន្ថែម៖