(ភ្នំពេញ)៖ ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេច ព្រះមរបនាថ នរោត្តម សីហមុនី បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការចំនួន១២រូប។ នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទើបទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យ ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល ឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ដ្រីមានចំនួន៣រូប រដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន៣រូប និងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន៦រូប។

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិត ព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅខាងក្រោមនេះ៖