(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល រួមគ្នាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍( UNAIDS) នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដានេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នា ពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអន្ដរជាតិ ដែលបានប្រព្រឹត្ដទៅនៅទី២២-២៣កក្កដា នៅទីក្រុងបារីស នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ។

តាមសេចក្ដីប្រកាស បានឲ្យដឹងថា អង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរ និងការកោតសរសើរកម្ពុជា ដែលបានសម្រេចទិសដៅ ៩០-៩០-៩០ ដែលជាការប្ដេជ្ញាចិត្ដ ជាសកលក្នុងការធ្វើតេស្ដរកមេរោគអេដស៍ និងផ្ដល់ការព្យាបាល បីឆ្នាំមុនកាលកំណត់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងUNAIDS៖

Advertising