(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងគោលបំណងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាពិការភាព និងស្តារគំហើញឡើងវិញ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានជំងឺភ្នែក និងបញ្ហាភ្នែកមីញ៉ូបនៅកម្ពុជា មន្ទីរពេទ្យភ្នែកកម្ពុជា សហការជាមួយ អង្គការសកម្មភាពដើម្បីសុខភាព ផ្តល់ជូន ការវាស់កាត់វ៉ែនតា ដោយម៉ាស៊ីនកុំព្យួទ័រទំនើប ក្នុងតម្លៃថោក និងផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ២០ភាគរយ បន្ថែមទៀត ចំពោះមន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន និងសិស្សនិស្សិត។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង៖