(ភ្នំពេញ)៖ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា (NGO Forum) នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយជុំវិញការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Fresh News នាពេលថ្មីៗនេះ។ ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារបំភ្លឺរបស់ NGO Forum: