(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់យុវជនអំពីសហគ្រិនភាព និងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងវិស័យនេះ សហគ្រិនខ្មែរ ឬហៅថា Khmer Enterprise (KE) ក្រោមការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា បានបើកគម្រោងកម្មវិធី បណ្តុះបណ្តាលដ៏មានសារៈសំខាន់មួយ ដែលមានឈ្មោះថា «សហគ្រិនជំនាន់ថ្មី NextGen Enterprise» ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសំខាន់ៗចំនួន ៤ ។

កម្មវិធី «សហគ្រិនជំនាន់ថ្មី» ជាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្ស ជំរុញលើកទឹកចិត្ត ក៏ដូចជា ផ្តល់ពត៌មានបន្ថែមជូនពួកគាត់ដែលជាពន្លកថ្មី ឱ្យមានការស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសហគ្រិនភាព និងអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងវិស័យនេះ ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តោតសំខាន់និងគាំទ្រ។

វិស័យសហគ្រិនភាព រួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដែលចាំបាច់ត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយ ការបណ្តុះបណ្តាល ឱ្យមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយទៅលើវិស័យនេះ ដើម្បីជួយជំរុញនិងបង្កើនចំនួនពន្លកសហគ្រិនថ្មី ដែល សហគ្រិនខ្មែរ រំពឹងទុកថា ថ្ងៃអនាគតនឹងមានសហគ្រិនវ័យក្មេងឆ្នើមជាច្រើនជួយបង្កើន និងពង្រឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន។

កម្មវិធីនេះ នឹងរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេលពេញមួយព្រឹក ដែលបណ្តុះបណ្តាលដោយគ្រូបង្គោល លោក ដួង តារា ដោយរៀបចំជាពិសេសនូវមេរៀនគោលសំខាន់ៗដូចជា សារៈសំខាន់នៃវិស័យសហគ្រិនភាព មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិស័យសហគ្រិនភាព ការស្វែងរកគំនិតថ្មី និងចេះស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបថ្មី។ ក្នុងនោះ នៅក្នុងវិទ្យាល័យនីមួយៗ នឹងមានការចូលរួមពីសិស្សានុសិស្សគោលដៅចំនួន ២០០នាក់ ជាមួយនឹងការរំពឹងទុកថា មានសិស្សានុសិស្សយល់ដឹងពីសហគ្រិនភាពប្រមាណ ១០០០ នាក់ សម្រាប់វិទ្យាល័យទាំង5។

ទីតាំង និងពេលវេលា នៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាមួយនឹងវិទ្យាល័យទាំង ៥ មានដូចជា វិទ្យាល័យបាក់ទូក នៃរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា វិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុ នៃខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា វិទ្យាល័យសម្តេចឪ នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា វិទ្យាល័យកំពង់ធំ នៃខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា និង វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសៀមរាប នៃខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កម្មវិធី សហគ្រិនជំនាន់ថ្មី ឬ NextGen Enterprise គឺជាកម្មវិធីបណ្តុះវប្បធម៌សហគ្រិនភាព មួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពជាច្រើនទៀត នៃកម្មវិធីគោលរបស់សហគ្រិនខ្មែរ។

សហគ្រិនខ្មែរ ជាស្ថាប័នមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយស្ថាប័នដៃគូ អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជា។ ចក្ខុវិស័យរបស់ សហគ្រិនខ្មែរ គឺក្លាយជាថ្នាលជាតិ សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ វិស័យសហគ្រិនភាពនៅក្នុងស្រុក ក្នុងគោលបំណងបង្កើតចំនួនធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដែលមានសក្ដានុពលនៅក្នុងវិស័យអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

តាមរយៈចក្ខុវិស័យខាងលើ សហគ្រិនខ្មែរ បានជ្រើសរើសយកកម្មវិធីធំៗគោលចំនួន ៤ជាយន្តការក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពកន្លងមក ដែលរួមមាន៖ កម្មវិធីបណ្តុះវប្បធម៌សហគ្រិនភាព កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព កម្មវិធីកសាងបណ្តាញ និងកម្មវិធីមូលធនគាំទ្រ៕