(ហាងចូវ)៖ ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group Holding Ltd របស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ពីកំណើនប្រាក់ចំណូលសូន្យភាគរយក្នុងត្រីមាសទី២ ដែលជាកំណើនថេរលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តក្រុមហ៊ុន ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការបិទខ្ទប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដក៏ដោយ។ នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រ។

ប្រទេសចិនបានបិទខ្ទប់ទីក្រុងរាប់សិបនៅចន្លោះខែមេសា និងខែឧសភា ខណៈដែលមេរោគអូមីក្រុងបានផ្ទុះឡើង ដោយទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងស៊ាងហៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំ ប្រឈមមុខនឹងការទប់ស្កាត់ដ៏អាក្រក់បំផុតដែលធ្វើឱ្យមានការរំខានដល់ការដឹកជញ្ជូនខាងក្នុងទីក្រុង និងអន្តរទីក្រុង។

នៅទីក្រុងសៀងហៃ គ្រួសារស្ទើរតែពេញមួយខែមេសា មិនអាចធ្វើការបញ្ជាទិញពីគេហទំព័រ Taobao ឬ Ele.me ដែលជាគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក និងអាហាររបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba បានទេ ហើយផ្ទុយទៅវិញពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាល និងបណ្តាញជុំវិញសម្រាប់អាហារ និងការផ្គត់ផ្គង់។ ស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនបានធូរស្រាលបន្តិចក្នុងខែឧសភា។

ការបិទខ្ទប់ប្រទេសត្រូវបានលើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ទាន់ពេលសម្រាប់ពិធីបុណ្យទិញទំនិញប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា។ ទោះជាយ៉ាងណា ពិធីបុណ្យនេះបានបង្កើតកត្តាជំរុញតិចតួចដល់អាជីវកម្មទាំងមូលនៅក្នុងត្រីមាសទី២។

ក្រុមហ៊ុន Alibaba បានឱ្យដឹងថា៖ «បន្ទាប់ពីមានសន្ទុះយឺតនៅខែមេសា និងខែឧសភា យើងឃើញសញ្ញានៃការងើបឡើងវិញនៅទូទាំងអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងខែមិថុនា។ ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមរយៈពេលខ្ចីក៏ដោយ ក៏គេហទំព័រ Taobao និង Tmall នៅតែបន្តសម្រេចបានការរក្សាអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ពស់ផងដែរ ជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការចំណាយខ្ពស់»

ក្រុមហ៊ុន Alibaba បានឱ្យដឹងថា ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba មានចំនួន ២០៥,៥៦ប៊ីលានយន់ (៣០,៤៣ប៊ីលានដុល្លារ) នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ដែលស្មើនឹងកំណើន ០ភាគរយ ប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកជាទីផ្សារ។ នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រ៕