(ភ្នំពេញ)៖ លោក គង់ វិបុល រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គនាយកពន្ធដារ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីមួយ ស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តន៍នៃការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រធម្មតា (Commercial Invoice)។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទាំងស្រុង៖