(ប៉េកាំង)៖ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុងប៉េកាំង និង ក្រុង Zhangjiakou បានដេញថ្លៃដោយជោគជ័យ ក្នុងការស្នើសុំរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងា។ ប្រទេសចិនបានសន្យាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងអញ្ជើញពិភពលោកចូលរួមការប្រកួត កីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ២០២២។

បន្ទាប់ពីការត្រៀមរៀបចំអស់រយៈពេលជាង ៦ ឆ្នាំ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្រុងប៉េកាំង បានឈានដល់ការរាប់ថយក្រោយ។ ខាងក្រោមនេះ សូមមើលពីអនុវត្តតាមការសន្យា នៃការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ ២០២២ របស់ប្រទេសចិន↓↓↓៖