(អឺរ៉ុប)៖ ការប្រមូលផ្តុំតវ៉ានៅទីក្រុង Brussels ប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក បានក្លាយទៅជាអំពើហឹង្សា នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២ ខណៈដែលក្រុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់ បានចូលរួមការដង្ហែរក្បួនដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឹ Covid-19 និងការរឹតបន្តឹងផ្សេងទៀត ដែលណែនាំដោយរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុប ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩។
សូមទស្សនាវិដេអូ៖ https://t.me/freshnewsasia/82820?single