(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៣៥១, ៩៩៥,៦៤៣នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៥,៦១៤,៥១២នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ២៧៩,៧៥៨,០០៩នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៧១,៩២៥,៩៣១នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៨៨៩,១៩៧នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤៤,៣៦៥,៦៦៩នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៣៩, ៥៤២,៤៣៥នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៤៨៩,៨៩៦នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣៦,៧៩៣, ០០០នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ២៤, ០៤៤,៤៣៧នាក់ ស្លាប់ ៦២៣,១៤៥នាក់ និងជាសះស្បើយ ២១,៨៥១,៩២២នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖