(តៃប៉ិ)៖ កងទ័ពរបស់ចិនបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងដែនទឹកជិតកោះតៃវ៉ាន់ បន្ទាប់ពីចិនបានប្រកាសថា យោធារបស់ខ្លួនធ្វើសមយុទ្ធយោធាពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះ ក្នុងដែនទឹកចំនួន៦ ឡោមព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់៕