(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការឈប់សម្រាកចំនួន១ថ្ងៃ សម្រាប់មណ្ឌលផ្តល់សេវាសាធារណៈ នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង ណូរ៉ូម៉ល ជាន់ទី៣ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្នុងឱកាសសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ៨ មីនា ឆ្នាំ២០២១។

នេះបើយោងតាមសេក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ដែល Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕