(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១៥២,០៣៨,៤១៩នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៣,១៩៤,៣៣៧នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ១២៩,៣២៨,៥៨៤នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៣៣,១០៣,៩៧៤នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៥៩០,០៥៥នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២៥, ៧១០,១៤២នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ១៩, ១៥៧,០៩៤នាក់ ស្លាប់ចំនួន ២១១,៨៣៥នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៥,៦៧៣, ០០៣នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ១៤,៦៦៥,៩៦២នាក់ ស្លាប់ ៤០៤,២៨៧នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៣,១៩៤, ៥៣៨នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖