(ស្ទឹងត្រែង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនានេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកឆ្លងកូវីដ ៥នាក់។ នេះបើតាម សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖