(ភ្នំពេញ)៖ បុរី ឡេងណាវ៉ាត្រា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ ផ្នែកគណនេយ្យចំនួន១០នាក់ និងផ្នែកលក់ (Sale) អាចចល័តតាមខេត្តបានចំនួន ២០នាក់។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះ ដើម្បីសាកសួរបន្ថែម ០៩៣ ៣៤២ ៨៨៨, ០៧៨ ៤២០ ២៦២, ០៩៧ ២៩៩ ៩៨៩៩, សូមយក CV មកដាក់នៅ ទីតាំងការិយាល័យកណ្តាលខាងលិចផ្សារទួលពង្រ ៣០០ម៉ែត្រ៕ Maps: https://g.page/boreylengnavatra?share