(កោះកុង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនានេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន១៦១នាក់។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត ក៏បានបញ្ជាក់ពីករណីព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ ជាសះស្បើយ ១៨នាក់ផងដែរ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖