(កណ្តាល)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបញ្ចប់ការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ភូមិព្រែកដាច់ ឃុំព្រែកដាច់ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេច ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖