(ភ្នំពេញ)៖​ Facebook «រឿងពិត CNRP» នៅថ្ងៃត្រង់ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បានបង្ហោះសារសម្លេងឆ្លងឆ្លើយ វគ្គពិសេសទី៣៨ «លោក កឹម សុខា ខ្លាំងខាងផ្លូវភេទ «រួមរក្សហើយ រួមរក្សទៀតជាមួយស្រីស្នេហ៍អស់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់!» (សំឡេងឆ្លើយឆ្លងគ្នា ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២)

Facebook បានបន្តសរសេររៀបរាប់ថា៖ វោហាស័ព្ទកាមារម្មណ៍ ស្រើបស្រាល ពុះកញ្ជ្រោល ដែលរំលេចចេញពីខ្សែអាត់សំឡេងសាសងគ្នាដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់លោកប្រធាន កឹម សុខា ជាមួយបណ្តាស្រីស្នេហ៍ជាច្រើនដែលលោកបានដេកជាមួយ ដូចជាពាក្យ បងចង់បៅដោះអូន បងជាចិនត្រឡប់ត្រឡុយ និងពាក្យ «២ថ្ងៃ១០ដង» ជាដើម... ។ ពាក្យទាំងអស់នេះ ជាសម្តីចេញពីមាត់របស់លោកប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ កឹម សុខា ដែលឡែបខាយជាមួយនាងៗទាំងនោះ។

សូមស្តាប់ការឆ្លងឆ្លើយរវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍៖

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គទី៣៨

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គទី៣៨លោក កឹម សុខា ខ្លាំងខាងផ្លូវភេទ «រួមរ័ក្សហើយ រួមរ័ក្សទៀតជាមួយស្រីស្នេហ៍អស់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់!»៖

Posted by រឿងពិត CNRP on Wednesday, March 30, 2016