(ភ្នំពេញ)៖ នាយកដ្ឋានកិច្ចការប្រឡង នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកែតម្រូវ និងចេញសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។ នេះបេីតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការប្រឡង ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖