(ហ្សឺណែវ)៖ ឯកអគ្គរាជទូត និងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា អាន សុខខឿន បានចេញបទអន្តរាគមន៍មួយ ឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ដែលធ្វើឡើងដោយ គណៈប្រតិភូប្រទេសបារាំង និងអាមេរិក។ បទអន្តរាគមន៍នេះ បានធ្វើឡើងនាសម័យប្រជុំលើកទី៤៨ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុង «កិច្ចពិភាក្សាទូទៅលើរបៀបវារៈទី២» នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះជា បទអន្តរាគមន៍របស់ ឯកអគ្គរាជទូត និងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា អាន សុខខឿន ឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ដែលធ្វើឡើងដោយ គណៈប្រតិភូប្រទេសបារាំង និងអាមេរិក៖