(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៦៧នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៣១១នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន២៤នាក់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១១៦,៤០៧នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១១០,៤៦៥នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៦៣៤នាក់៕