(ភ្នំពេញ)៖ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សិស្ស-និស្សិត និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅ ឬស្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលី ខណៈប្រទេសនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមបើកព្រំដែនអន្តរជាតិឡើងវិញបន្តិចម្តងៗ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា អ្នកដំណើរដែលមកដល់ព្រលានយន្តហោះអូស្ត្រាលី ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖