(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នាថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីវិធានការគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរណ៍ផ្នែក្នុង ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ដើម្បីស្ដារ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ សំដៅសម្រេចឱ្យបាននូវចំនួនភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រមាណ១១លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៣។

ការរៀបចំវិធានការគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុង ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ រួមមានទាំងវិធានការរដ្ឋបាល វិធានការសុខាភិបាល វិធានការសារពើពន្ធ និងវិធានការមិនមែនសារពើពន្ធ សរុបចំនួន៣៥វិធានការ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖