(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី វិធានការគ្រប់គ្រងសពអ្នកជំងឺទូទៅ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ និងនៅតាមផ្ទះ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម។ នេះបើតាមសេចក្តីណែនាំ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖