(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានឱ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បិទការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត) នៃដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានកត់សម្គាល់នូវវឌ្ឍនភាពល្អនៃការងារនេះ។

បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គជប៖