(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានស្នើឱ្យមានការនិពន្ធចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថា «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ» រួចមក ទីបំផុតនៅយប់ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បទចម្រៀងបានកើនឡើងដល់ចំនួន៤៧បទត្រូវបាននិពន្ធរួចរាល់ និងមានការផលិតជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។

ការស្នើឱ្យមានការនិពន្ធចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថា «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ» របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ដើមហេតុដែលនាំឱ្យមានការស្នើបែបនេះ ផ្តើមចេញពីចៅស្រីទី២១របស់សម្តេច ដែលតែងសុខចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែក តែមិនយំឱ្យឮនោះទេ នៅពេលដែលអន់ចិត្តអ្វីមួយ។

សូមរីករាយទស្សនាបទចម្រៀងទាំង៤៧បទនេះដូចតទៅ៖

១៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែក តែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក លី ស៊ីនហួន
https://www.youtube.com/watch?v=YNXtNCecUNo

២៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង «ទឹកភ្នែកចៅស្រក់ មិនចេញសំឡេង»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ចាន់ សំណិត(ស្ទឹងត្រែង)
https://www.youtube.com/watch?v=35Pm37Xu-Os

៣៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែក តែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ភួង សុគន្ធ
https://www.youtube.com/watch?v=BodeQkJz4ew

៤៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែក តែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក បេត ខេមរ៉ា
https://www.youtube.com/watch?v=k7JvVxarzEQ

៥៖ សូមបន្តស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកចៅស្រក់ ពេលជួបតា»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ឯម អូរ៉េន (បាត់ដំបង)
https://www.youtube.com/watch?v=F8rBtPoO208

៦៖ សូមបន្តស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- រៀបរៀងដោយ៖ ព្រឹទ្ធនិពន្ធ ហ៊ុន ហេង
https://www.youtube.com/watch?v=AajRyR_ulh8

៧៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ដួង អរុណរង្សី
https://www.youtube.com/watch?v=PSw0_2A3VTM

៨៖ សូមបន្តស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកឥតសំឡេង»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ម៉ុក សាខន
https://www.youtube.com/watch?v=v2EY-RZ7xHw

៩៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោកស្រី ផាត់ ពិសិដ្ឋតារា
https://youtu.be/3X7qe1xgIJs

១០៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Del
https://youtu.be/DtRsObhtncg

១១៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកជួសវាចា»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក កវីអត់ក្រិត្យ
https://youtu.be/a518S7nKFgs

១២៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកចៅស្រក់ សម្រក់នឹកតា»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Napoleon Kompot Cambodia
https://youtu.be/pK409o_RXpA

១៣៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកចៅស្រក់ មិនចេញសំឡេង»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ចាន់ សំណិត (ខេត្តស្ទឹងត្រែង)
https://youtu.be/bh1_EoVhiR8

១៤៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកចៅតា»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក គិន កក្កដា
https://youtu.be/M1CaxanuWnE

១៥៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ឯកឧត្តម ទិត សុធា
https://youtu.be/a7266XkDPLE

១៦៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ស៊ីណា ខ្មែរ លក់ទូរស័ទ្ទដៃទំនើប
https://youtu.be/d2uS4lTXddA

១៧៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ស្រីរដ្ឋ
https://youtu.be/X7hNyA7ofEY

១៨៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកឈប់ហូរទៀតហើយ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖​ លោក គិន កក្កដា
https://youtu.be/CG6EGNLZEzs

១៩៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកតាមលំនាំដើម៖ ឯកឧត្តម ហ៊ឹម សុភា(នភា)
https://youtu.be/k7DDdNTIQG4

២០៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ សៀ គីមស្រៀង
https://youtu.be/ODdEFQYmwvQ

២១៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ខុន អុស
https://youtu.be/IFc2PUpE36o

២២៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ ទឹកភ្នែកចៅស្រក់ សម្រក់នឹកតា
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Napoleon Kompot Cambodia
https://youtu.be/dvfnNIUbVgk

២៣៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកនេត្រាចៅស្រក់ហើយ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Seyla Ho
https://youtu.be/ah_HuEOWnbs

២៤៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Kosal Som
https://youtu.be/-oT6rRwDtOc

២៥៖ សូមអញ្ជើញទស្សនាបទ៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែចៅមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ LaLy Yim
https://youtu.be/e6t-pqjXV8U

២៦៖ សូមអញ្ជើញទស្សនាបទ៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ជីវ គីមហេង
https://youtu.be/8KQb5vA4dP8

២៧៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ចៅស្រក់ទឹកភ្នែក តែចៅមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ គុណ ពៅណា
https://youtu.be/XUosjGmlWYQ

២៨៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ (ទឹកចិត្តចៅស្រីទី២១)»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ សួម សាវៀត(សិរីវឌ្ឍនៈ)
https://youtu.be/tSJrYq4f2pA

២៩៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Ali Baba
https://youtu.be/oVFwdTL__Gc

៣០៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Cheu Kimhay
https://youtu.be/nIxXg5A35Jk

៣១៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ ស្រក់ទឹកភ្នែក តែមិនយំ
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ អ្នកនាង ម៉េង កែវពេជ្ជតា
https://youtu.be/9BbbOQDHsU4

៣២៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ ស្រក់ទឹកភ្នែក តែមិនយំ
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ឯម បញ្ញារិទ្ធ
https://youtu.be/OsKSSkxpfpU

៣៣៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Sokhun Bee
https://youtu.be/kTqBOGDwc1M

៣៤៖ និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ វេជ្ជ.ចាន់ ដារ៉ាវុទ្ធ
- និពន្ធបទភ្លេង និងច្រៀងដោយ៖ លោក អ៊ាម វន្នី
https://youtu.be/BniospML1Go

៣៥៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ញឹក កុសល
https://youtu.be/NXJ0WJWZIac

៣៦៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកជោកប្រាញ កល្យានមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Thach Tyty
https://youtu.be/fkT8bM30XSY

៣៧៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកជោកប្រាញ កល្យានមិនយំ»
- ដឹកនាំផលិត៖ ឯកឧត្តម ប៉ាន់ខែម ប៊ុនថន
https://youtu.be/MAPIucVCLH0

៣៨៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកចៅស្រក់តែមិនយំ»
-
និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ថេន សាវឿន
https://youtu.be/2ALx9dhOym4

៣៩៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
-
និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ វិទូ ម៉ាលីការ
https://youtu.be/XAu1p6tcF84

៤០៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ភួង សុគន្ធ
https://youtu.be/HO7CoFBKT9A

៣១៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក ភួង សុគន្ធ
https://youtu.be/6XZg1s31XtM

៤២៖សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ចិត្តចៅមិនយំតែស្រក់នេត្រា»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ Uong Resmey Ratana
https://youtu.be/XT5HTAR4vF0

៤៣៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ចៅស្រក់ទឹកភ្នែកមិនយំឲ្យឮ»
-
និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ឃុល ប៊ុននាដ
https://youtu.be/t-Ma7Egc8SI

៤៤៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកចៅស្រីន័យរយសែនម៉ឺនលាន»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក បេត ខេមរ៉ា
https://youtu.be/iU-fB5cZTwc

៤៥៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ទឹកភ្នែកចៅហូរព្រោះអាណិតតា»
-
និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក នន់ ណាត
https://youtu.be/1phevX1wRDs

៤៦៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ចៅស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះអាណិតតា»
- និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ គុណ ពៅណា
https://youtu.be/X1BzIEe1xSk

៤៧៖ សូមស្តាប់បទចម្រៀង៖ «ស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំ»
- និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ថោង វរលក្ខណ៍
https://youtu.be/0FwB7tRhM9Y