(កំពង់ចាម)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នាថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ ឬដុសជំរុញ ជូនដល់កុមារ និងយុវវ័យអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំដល់អាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដចំនួន២ដូស រយៈពេល៤ខែរួចមក ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់នឹងការឆ្លងរីករាល។

ការទៅមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ គឺធ្វើឡើងទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដែលបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងដដែលនេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម៖