(ភ្នំពេញ)៖ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍ ដែលគ្រោងប្រជុំ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ ត្រូវបានលើកពេល។

នេះបើយោងតាមលិខិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ ប៊ិន ឈិន រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ៖