(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ដូសទី០៤ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង មន្ត្រីនគរបាលជាតិ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីពន្ធនាគារ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ និងអតីតមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ ចំណុះទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖