(កណ្តាល)៖ ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេសមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី ប្រភេទអូមីក្រុង រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល នៅល្ងាច ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង សម្រេចបន្ត ចាក់វ៉ាក់ សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត ដែលមានគម្លាតចាប់ពី ៤ខែឡើង បន្ទាប់ពីដូសទី២ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់មាន ការជូនដំណឹងជាថ្មី ចាប់ពីម៉ោង ០៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៧៖០០នាទី នៅតាមទីតាំងដែលបានបង្ហាញ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល និងទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល៖