(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអបរំ យុវជន និងកីឡា នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសលទ្ធផលប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ ជាផ្លូវការហើយ។

=> ចុចទីនេះដើម្បីមើលតារាងលទ្ធផលប្រឡង សម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ៖

https://www.facebook.com/moeys.gov.kh/posts/5521782944514941