(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៨ករណីដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុប១៦នាក់។

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ២៣០ករណី ឃាត់មនុស្ស ៥២៤នាក់៕