(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចចាត់តាំងលោក ជិន ម៉ាលីន ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន គណបក្សក្រសួងយុត្តិធម៍។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្កីសម្រេច របស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖