(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករានេះ បានប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងដោយវិញ្ញាសាសរសេរដើម្បីជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចំនួន២០០នាក់។

ជាមួយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក៏បានជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងនោះ មកធ្វើបទបង្ហាញ និងសម្ភាសផ្ទាល់មាត់ផងដែរ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖